arte1

27. 10. startují intenzivní sebezkušenostní kurzy

Intenzivní sebezkušenostní kurzy s výtvarným přesahem.

Využití techniky projektivních koláží v příjemném prostředí ateliéru v Pekárkově ulici.

  • práce s originální sadou projektivních koláží
  • seznámení s různými výtvarnými technikami
Frekvence: vždy v sobotu od 9–18 hodin 1× za dva měsíce.
Termíny 27. 10., 8. 12., 2. 2., 6. 4., 1. 6.
Cena: 5 000 Kč bez DPH (celkem 5 setkání, zahrnuje lektorské vedení, veškerý výtvarný materiál).
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969