O lektorce

 

Iva Ouhrabková

Výtvarnice, licencovaná arteterapeutka, členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics. Pracuje také v Sociální klinice Praha. V současné době je v základním výcviku v biosyntéze Českého institutu Biosyntézy.

Nabízí intenzivní systematické sebezkušenostní kurzy, skupinové výtvarné kurzy, individuální výtvarné kurzy, individuální arteterapeutická sezení a ve své práci využívá techniku projektivních koláží Miroslava Huptycha, imaginativní techniky – řízeného „denního snění“ – k následnému výtvarnému zpracování a nahlédnutí na problémy z jiného úhlu. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli.

Kromě arteterapie se věnuje vlastní tvorbě a hojně vystavuje doma i v zahraničí.

 

 • 1994–1997 Scénografie na katedře Alternativního a loutkového divadla DAMU, Praha
 • 2003–2008 Absolventka pětiletého kurzu v psychodynamicky a hlubinně orientované
  psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením
 • 2006–2008 Absolventka dvouletého akreditovaného kurzu artefiletiky a arteterapie
  a dalších kurzů zaměřených na arteterapii u PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D., Ph.D.
 • 2008–2017 Výcvik praktické sebezkušenostní filozofie Principy života I. stupeňBýt osobností (dokončeno 12/14 modulů)
 • 2012 Držitelka licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha
 • 2013 Kurz imaginativních technik I. u PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D., Ph.D.
 • 2013 Workshop Práce v hliněném poli I.+II. pod vedením prof. Heinze Deusera
 • 2013 Workshop …a co tělo, co by chtělo?, Doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D., QED GROUP
 • 2013 Workshop Čas v tichu, Daniel Kaucký, DiS, Ing. Anna Pohanková, QED GROUP
 • 2013 Seminář Snící tělo a snění tělem, lektor Ivan Verný
 • 2013–2017 Studium Biosyntézy v Českém institutu Biosyntézy a Mezinárodním institutu pro biosyntézu IIBS (Švýcarsko), dokončen základní výcvik
 • 2014 Kurz imaginativních technik II. u PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D., Ph.D.
 • 2014 Seminář Drama v hlíně Hlína v drama, Dipl. KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal, ExtraArt
 • 2014 Workshop Mapa není krajinou Českého institutu Biosyntézy, lektorka Gabriele Hoppe, dipl. psych.
 • 2015 Krizová intervence, Daniela Vodáčková, Sociální klinika Praha
 • 2015 Workshop BUTO – meditativní tanec Českého institutu Biosyntézy, lektorka PhDr. Yvonna Lucká
  a PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
 • 2015 Workshop Kazuistická supervize Českého institutu Biosyntézy, lektorka PhDr. Yvonna Lucká
  a PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
 • 2015 Workshop Energie a esence v biosyntéze Českého institutu Biosyntézy, lektorka Lily Anagnostopoulou, Ph.D.
 • 2016 Pokračování supervizního výcviku Biosyntézy v Českém institutu Biosyntézy a Mezinárodním institutu pro biosyntézu IIBS (Švýcarsko)
 • 2016 Kurz Terapeutická práce s traumatem, Eli Weidenfeld, Evropská škola biodynamické psychoterapie