Tvořivé dílny pro děti

 

Nabídku nových kurzů sledujte prosím na Facebooku

Tvořivé dílny pro malé děti ve věku 6–10 let

Hravým způsobem seznámit malé děti s různými výtvarnými technikami: objevovat a nalézat, radovat se z vlastní tvorby, hrát si! A hlavně se „pomět” a poradovat!

Rádi byste, aby vaše dítě plodně trávilo svůj volný čas? Aby se umělo radovat z vlastní tvorby a umělo si odpovědět na otázky, které ho trápí? Aby se umělo zorientovat v dnešním složitém světě? Umělo si najít ty správné kamarády? Nebo nevíte jak pomoci, jestliže nekomunikuje s Vámi, se spolužáky, nerozumí si s vrstevníky?

V krásném inspirativním prostředí ateliéru je možné tvořit a zároveň se dozvědět něco o sobě a radovat se z vlastní kreativity. Součástí kurzu jsou 2 individuální hodinová sezení, která slouží pro práci na individuálním tvořivém plánu pro každé dítě. Tvořivé skupiny jsou pro děti 6 až 10 let a mladé lidi 11 až 15 let.

 • malba
 • kresba
 • výtvarné experimentování
 • prostorové práce
 • keramika
 • práce se sadou projektivních koláží
Frekvence: každý sudý týden v pátek, vždy od 15.30 do 17.00 (po domluvě účastníků lze upravit)
Termín: začínáme v pátek 2. 10. 2015
Cena: 3 000 Kč bez DPH (celkem 8 setkání, zahrnuje lektorské vedení, veškerý výtvarný materiál včetně výpalů)
Počet účastníků: max. 9 v jedné skupině
Platba nutná předem na účet nebo na první lekci
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969

deti

 

Tvořivé skupiny pro děti 11–15 let

Rádi byste, aby vaše dítě plodně trávilo svůj volný čas? Aby se umělo radovat z vlastní tvorby a umělo si odpovědět na otázky, které ho trápí? Aby se umělo zorientovat v dnešním složitém světě? Umělo si najít ty správné kamarády? Nebo nevíte jak pomoci, jestliže nekomunikuje s Vámi, se spolužáky, nerozumí si s vrstevníky?

V krásném inspirativním prostředí ateliéru je možné tvořit a zároveň se dozvědět něco o sobě a radovat se z vlastní kreativity. Součástí kurzu jsou 2 individuální hodinová sezení, která slouží pro práci na individuálním tvořivém plánu pro každé dítě. Tvořivé skupiny jsou pro děti 11 až 15 let.

 • malba
 • kresba
 • výtvarné experimentování
 • prostorové práce
 • keramika
 • práce se sklem
 • práce se sadou projektivních koláží
Termín a frekvence: vždy v pátek, počínaje 2. říjnem 2015, od 17.30 do 19.00
Cena: 3 000 Kč bez DPH (celkem 8 setkání)
Počet účastníků: max. 8 v jedné skupině
Platba nutná předem na účet nebo na první lekci
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Individuální arteterapie pro děti

Cyklus deseti výtvarných kurzů pro děti od 6 do 18 let. Kurzy probíhají v ateliéru se zahradou v Liberci.

Seznámení s různými výtvarnými technikami:

 • malba
 • kresba
 • výtvarné experimentování
 • prostorové práce
 • keramika
 • práce se sklem a další…
 • práce se sadou projektivních koláží
Frekvence: individuálně podle potřeby
Cena: 3 500 Kč bez DPH (minimálně 7 setkání, zahrnuje lektorské vedení a veškerý výtvarný materiál včetně výpalů)
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969

individual