deti

Tvořivé dílny pro děti

OPĚT V NABÍDCE

Tvořivé dílny pro malé děti ve věku 7–12 let

Hravým způsobem seznámit malé děti s různými výtvarnými technikami: objevovat a nalézat, radovat se z vlastní tvorby, hrát si! A hlavně se „pomět” a poradovat!

Rádi byste, aby vaše dítě plodně trávilo svůj volný čas? Aby se umělo radovat z vlastní tvorby a umělo si odpovědět na otázky, které ho trápí? Aby se umělo zorientovat v dnešním složitém světě? Umělo si najít ty správné kamarády? Nebo nevíte jak pomoci, jestliže nekomunikuje s Vámi, se spolužáky, nerozumí si s vrstevníky?

V krásném inspirativním prostředí ateliéru je možné tvořit a zároveň se dozvědět něco o sobě a radovat se z vlastní kreativity. Součástí kurzu jsou 2 individuální hodinová sezení, která slouží pro práci na individuálním tvořivém plánu pro každé dítě. Tvořivé skupiny jsou pro děti 7 až 12 let.

  • malba
  • kresba
  • výtvarné experimentování
  • prostorové práce
  • keramika
  • práce se sadou projektivních koláží
Frekvence: každý sudý týden v pátek, vždy od 15.30 do 17.00 (po domluvě účastníků lze upravit)
Termín: začínáme v pátek 2. 10. 2015
Cena: 3 000 Kč bez DPH (celkem 8 setkání, zahrnuje lektorské vedení, veškerý výtvarný materiál včetně výpalů)
Počet účastníků: max. 9 v jedné skupině
Platba nutná předem na účet 1016486572/6100
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969