OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tvořivé skupiny pro děti

Pro děti 11–15 let

Rádi byste, aby vaše dítě plodně trávilo svůj volný čas?

Aby se umělo radovat z vlastní tvorby a umělo si odpovědět na otázky, které ho trápí? Aby se umělo zorientovat v dnešním složitém světě? Umělo si najít ty správné kamarády? Nebo nevíte jak pomoci, jestliže nekomunikuje s Vámi, se spolužáky, nerozumí si s vrstevníky?

V krásném inspirativním prostředí ateliéru je možné tvořit a zároveň se dozvědět něco o sobě a radovat se z vlastní kreativity. Součástí kurzu jsou 2 individuální hodinová sezení, která slouží pro práci na individuálním tvořivém plánu pro každé dítě. Tvořivé skupiny jsou pro děti 13 až 17 let.

  • malba
  • kresba
  • výtvarné experimentování
  • prostorové práce
  • keramika
  • práce se sklem
  • práce se sadou projektivních koláží
Termín a frekvence: vždy v pátek, počínaje 2. říjnem 2015, od 17.30 do 19.00
Cena: 3 000 Kč bez DPH (celkem 8 setkání)
Počet účastníků: max. 8 v jedné skupině
Platba nutná předem na účet 1016486572/6100
Informace a přihlášení: aha@ivaouhrabkova.cz nebo na telefonu 777 287 969